Skip to main content

Wat betekent de vergrijzing voor jouw donateursbestand?

Door Edwin Grootendorst | 11 mei 2023

Iedere fondsenwerver weet: vooral de oudere generatie geeft ruimhartig aan goede doelen. Wat betekent de vergrijzing concreet voor jouw werving en inkomsten?

Onder “ouderen” scharen we twee generaties:

  • De Stille Generatie – 78+ jaar (<1945)
  • De Babyboomers – 63-78 jaar (1945-1960)

Babyboom

Grote kans dat donateurs uit deze twee generaties ook voor jouw organisatie zorgen voor de meeste giften. Tenslotte hebben ze het meeste geld en tijd te besteden. Denk eens aan alle inwoners van Nederland… De Babyboomgeneratie vertegenwoordigt de grootste groep! En dat blijft nog even zo. De gemiddelde leeftijdsverwachting voor de huidige 65-jarigen is inmiddels al 85 jaar. Alleen maar voordelen toch?

Gelukkig leven we met z’n allen een stuk langer dan vroeger. Toch betekent de vergrijzing dat jouw donateursbestand de komende jaren steeds sneller zal afnemen door ouderdom en overlijden.

Niet getreurd. Er zijn gelukkig genoeg mogelijkheden om het aantal donateurs (en giften) op niveau te houden. Maar dan is er wél werk aan de winkel. En wel nu! In deze blog vertel ik hoe je de basis legt voor een toekomstbestendig wervingsplan.

Problemen oplossen begint met inzicht. De vergrijzing gaat sneller gaat dan ooit. Maar wat betekent dat voor jouw donateursbestand? De eerste vragen die je jezelf stelt zijn:

  1. Hoeveel donateurs van mijn organisatie komen uit de Stille- of Babyboomgeneratie?
  2. Wat was de uitstroom in de afgelopen vijf jaar en wat is de verwachte uitstroom?
  3. Is de huidige instroom van nieuwe donateurs groot genoeg om de verwachte uitstroom te compenseren en bij voorkeur te overtreffen?

Zijn deze drie vragen voor jou gesneden koek, dan acht ik de kans vrij groot dat je al een wervingsaanpak hebt liggen of daar nu mee bezig bent. Goed bezig!

Wachten kan niet meer

Lukt inzicht krijgen je niet of zijn deze vragen nieuw? Dan is het goed om op korte termijn actie te ondernemen. Een wervingsaanpak maken is een ding. Het toepassen ervan tot een goed lopend systeem. Dat duurt vaak meerdere jaren. En wachten is, met de versneld toenemende vergrijzing, echt geen optie.

Hoe start je?

STAP 1: Alle begin is simpel. Toch? Zet het in je agenda! Maak het een vast punt tijdens teamoverleg. Arceer het met grijs en vergeet het niet. Dit punt is namelijk niet alleen belangrijk voor fondsenwervers, maar voor de hele organisatie.

STAP 2: Je hebt iedereen ervan overtuigd dat er een aanpak moet komen. Dan begin je met het maken van een doelgroep- en in/uitstroom analyse van de huidige donateurs. Wie is deze groep? De juiste doelgroep kiezen bepaalt voor 40% het succes van jouw campagnes. Heel belangrijk om dit helder te hebben dus!

STAP 3: Daarnaast is een RFM-analyse een goede manier om te zien wie jou meest belangrijke donateurs zijn en welke groeipotentie hebben. Heb je deze kennis niet in huis? Vraag advies aan externen, zoals bijvoorbeeld jouw CRM leverancier of aan ons!

Op basis van jouw analyses ontdek je hoe groot/leuk de uitdaging voor jouw organisatie gaat zijn.

De RFM-analyse is een concrete manier om de waarde per klant te meten. De afkorting RFM staat voor recency, frequency en monetary value. Hiermee segmenteer je donateurs op basis van de laatst gegeven gift, hoe vaak iemand een gift geeft en welk bedrag iemand totaal heeft gegeven.

Conclusie

De drie stappen doorlopen? Super! Je hebt nu een goede basis voor een succesvol wervingsplan. Ga er samen voor zitten en bedenk wat deze inzichten betekenen. Hoe verwerk je dat in je wervingsstrategie? Een leeglopend donateursbestand? Niet bij jullie!

P.S. de huidige tijd wordt de gouden tijd voor filantropie genoemd. Vergeet in je toekomstplannen dus niet om de oudere generatie aan je te (blijven) binden. Investeer in ze! Ook op het gebied van nalaten een belangrijke zet. Daarover later meer…

Meer weten?

Doorpraten over deze analyse of jullie wervingsplan? Neem gerust contact met ons op!

Edwin Grootendorst
Strategisch marketeer

Mail Edwin