Skip to main content

De beste groep gevers in Nederland… krimpt!

Door Else Schaap | 25 maart 2024

‘Zou een christen alleen nog maar aan christelijke doelen moeten geven?’ Het is even stil in het kantoor. Ik kijk m’n collega aan en denk na. Ons gesprek ging net nog over 30’ers en hoe hun geefgedrag verschilt van 60’ers. Nu zijn we op een heel ander punt beland. Hoewel, de twee onderwerpen hebben toch echt met elkaar te maken. Hoe? Ik leg het je uit.

Jongeren geven niet
Een paar weken geleden deelde Reinier Spruit in zijn nieuwsbrief een discussie tussen hem en Professor René Bekkers (betrokken bij Geven in Nederland). Het gesprek (een aanrader om helemaal te lezen) begon met de vraag of jongere generaties minder gewend zijn te geven dan vroeger. Beide heren kwamen over en weer met treffende facts. Zo vertelde René Bekkers dat ze via Geven in Nederland al een lange tijd een groep mensen monitoren op hun geefgedrag. Dat onderzoek geeft aan dat mensen in de afgelopen jaren niet vrijgeviger zijn als ze ouder worden.

Sterker nog: de testresultaten laten zien dat de lijn voor generatie Y (geboren tussen 1977 en 1999) helemaal vlak loopt qua geefgedrag. Even voor de duidelijkheid, dit gaat dus om mensen die nu tussen de 25 en 47 zijn. Misschien wel de generatie waar jij in valt?

En christenen dan?
De discussie lezend komt bij mij het gevoel op: ‘dit zal binnen christelijk Nederland toch wel anders zijn?’ Ik ben zelf gelovig, ga naar de kerk en zie bij die generatie om mij heen toch echt andere dingen. ‘Misschien moet ik professor Bekkers eens vragen dat te onderzoeken’, gaan m’n gedachten door. Tot ik verder lees en zie dat ik te snel was met dat verzoek…

Gulle gevers
Tot 2009 was er nog groei te zien in de giften van alle huishoudens in Nederland aan Goede Doelen, lees ik. “Voor die stijging is uitsluitend de groep kerkelijke Nederlanders verantwoordelijk”, aldus Prof. Bekkers. In de special ‘Generatieverschillen in geefgedrag en vrijwilligerswerk’ van Geven in Nederland staat dat toegelicht. Daar lees je dat de groep kerkelijk actieve Nederlanders ruim 5 x zoveel aan giften besteedt dan respondenten die nooit naar de kerk gaan. Onder kerkelijk actieve Nederlanders zijn bijna alle generaties meer gaan geven vanaf 2003. De toename is het grootste onder de oudste groep: hun giften namen met 70% toe. Maar ook in de generaties daaronder stijgen giften significant. De groep die achterblijft? Generatie Y. Daar is geen toename te zien. Prof. Bekkers: “De daling die we de afgelopen jaren zien is vooral het gevolg van het kleiner worden van die groep.”

Campagne
Mijn verwachting dat de groep christelijke gevers ander geefgedrag laat zien, klopt dus nog steeds. Wat ik niet had bedacht, is dat de jongste groep kerkelijke gevers (generatie Y) dus krimpt door ontkerkelijking. De van oorsprong beste groep gevers in Nederland wordt steeds kleiner. En dat maakt ook dat er een heleboel goede doelen in dezelfde vijver vissen. In hun discussie vragen Reinier Spruit en Prof. Bekkers zich dan ook af of het niet tijd wordt voor een campagne om de niet-kerkelijke Nederlander meer charitatief te maken.

Misschien een leuke uitdaging voor de evangeliserende goede doelen onder ons? Dan slaan we twee vliegen in één klap, of éh, vangen we twee vissen tegelijk 😉. Maar zonder grappen, wat betekent bovenstaande voor de inkomsten van jouw organisatie? En welke keuzes maak jij als gever?

Else Schaap
Fondsenwerver

Mail Else