Leprazending

Bij Leprazending denken we mee op strategisch niveau, maar doen ook veel uitvoerende werkzaamheden. We zijn zeer nauw betrokken bij het werk. De doelstelling van Leprazending: “Lepra overwinnen, levens herstellen”, ligt dicht bij ons hart. Daarom kunnen we ons werk goed doen. Daarom zijn we trots op ons werk. Daarom heeft ons werk ook effect.

Onze fondsenwervende mailings en donateursacties voor Leprazending hebben gevolgen: donateurs raken direct betrokken bij het belangrijke werk van de stichting.

We zijn echt trots op het magazine Recover. We zorgen voor de inhoud, het ontwerp en de gehele distributie.