Blog

Filantropie: wie draagt nog bij?

Mieke Duijst

Mieke Duijst

22 Jun 2017

Iedere twee jaar publiceert de Vrije Universiteit het onderzoek Geven in Nederland.

In de jubileumuitgave van 2017, ter ere van het twintigste jaar van het onderzoek, worden de meest recente resultaten weer gepresenteerd: hoe zat het in 2015 met het geefgedrag van Henk, Ingrid en al die andere Nederlanders?

Het onderzoek is zo nauwkeurig mogelijk gedaan op basis van informatie van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze informatie is niet helemaal volledig, maar geeft grotendeels een juist beeld van de geefsituatie.

Belastingen

Allereerst moeten we een beeld bijstellen. Nederlanders worden wel eens gezien als een vrijgevig volkje. Dit valt helaas tegen. De Nederlanders geven wel veel, maar vooral via de belasting vanuit de algemene middelen.

Huishoudens versus de rest

46% van de giften aan goede doelen zijn afkomstig van huishoudens. Het gaat dan om geld én goederen (zogenaamde filantropische waarde). 5% is afkomstig uit nalatenschappen. De overige 51% is afkomstig van geldwervende- en vermogensfondsen, bedrijven en kansspelen. In totaal hebben we het dan over ruim 5,7 miljard euro.

Huishoudens geven 747 miljoen euro aan Kerk en levensbeschouwing. Daarmee is dit doel bijzonder populair onder huishoudens. Daarnaast geven huishoudens ook veel aan Internationale hulp (484 miljoen euro) en aan Gezondheid (393 miljoen euro). Helemaal onderaan staat Onderwijs en onderzoek met een ‘schamele’ 70 miljoen aan opbrengst. De onderzoekers wijten dit aan de gedachte dat Onderwijs en onderzoek een taak van de overheid is en dus geen charitatief doel.

Nalatenschappen worden vooral gedoneerd aan doelen op het terrein van Gezondheid, wellicht een logisch feit. Bedrijven geven een deel van hun winst het liefst aan Sport en recreatie (396 miljoen euro) en aan Kerk en levensbeschouwing (367 miljoen euro).

Relatie kerkgang en geefgedrag

In de afgelopen 20 jaar zijn kerkelijke Nederlanders veel meer gaan geven. 20 jaar geleden gaf 23% van de respondenten aan dat ze wekelijks een kerkdienst bezochten. Zij doneerden toen gemiddeld € 400 per persoon per jaar aan een goed doel. Dit was bijna vijf keer zoveel als niet-kerkelijke Nederlanders. 20 jaar later is het geefbedrag van kerkelijke Nederlanders gestegen naar € 1100 per jaar, tien keer zoveel als een gemiddelde niet-kerkelijke landgenoot. De groep mensen die wekelijks een religieuze dienst bezoekt is overigens wel afgenomen tot 8,5% van de respondenten. De onderzoekers concluderen: “Dit betekent dat de hoogste giften in Nederland afkomstig zijn van een groep die steeds kleiner wordt.” De stijging vindt overigens vooral plaats onder protestanten.

De hoogste giften zijn afkomstig van een groep die steeds kleiner wordt.

Geven algemeen

In het algemeen zijn Nederlanders veel minder gaan geven. De groep kerkelijke Nederlanders wordt steeds kleiner en de ouderen die traditioneel meer geven, overlijden. Het advies van de onderzoekers luidt dan ook: “Gezien de afname van de bereidheid om onvoorwaardelijk te geven, lijkt het voor goededoelenorganisaties een verstandige strategie om nieuwe proposities te ontwikkelen, waarin filantropie eerder als een maatschappelijke investering tegen een lager rendement of zelfs met profijt wordt gezien.”

De kunst is nu om dit praktisch vorm te geven. Is jouw organisatie al toe aan het ontwikkelen van deze nieuwe vormen van fondsenwerving?

Wil je hier eens met ons over doorpraten? Neem contact op met Bert!

 

Bron: Geven in Nederland 2017

 

Wil Je Vaker Lezen Over Trends En Nieuws

Schrijf je in en ontvang updates in je inbox

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.